ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Paper Trust MIKE
ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Εμπορία Χάρτου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγριλέζα (Πάροδος Αμμοχώστου)
ΤΚ: 13672, Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 800683656
Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών
ΤΗΛ: 2102400788